Cai thuốc lá đột ngột mất thời gian bao lâu?

Theo tiến sĩ Nicola Lindson-Hawley: Cai thuốc lá đột ngột hiệu quả hơn nhiều so với cai thuốc lá từ từ. Và cụ thể ông đã   cùng với một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Oxford đã làm một nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên trên 697 người đang nghiện thuốc lá. Nghiên cứu […]